Data:
08/09/2016 @ 10:00 – 26/09/2016 @ 14:00
2016-09-08T10:00:00+02:00
2016-09-26T14:00:00+02:00
Adreça:
Mòdul 1 a la Sala d'actes de la Delegació del Govern / Mòdul 2 a l'Aula 2.03 de la Universitat de Lleida - Edifici Polivalent
Carrer Lluís Companys
1, 25003 Lleida
Espanya
Organitzador:
Institut Català de les Dones i Escola d'Administració Pública de Catalunya
El curs està estructurat en dos mòduls, el bàsic i l’especialitzat. Cal haver cursat el mòdul bàsic per accedir a l’especialitzat.

L’impacte de la violència masclista en les nenes i nens és una preocupació recent. Sorgeix de la constatació de molts professionals, en el sentit que no tan sols la violència dirigida a les nenes i nens els afecta, com és el cas dels maltractaments físics, psicològics i els abusos sexuals, sinó que el simple fet de viure en un context de violència o ser testimoni de les agressions d’un home a una dona en l’àmbit familiar té conseqüències greus per a la salut mental de les nenes i nens. Això pot alterar greument el seu desenvolupament. D’altra banda, si considerem que la violència masclista se sustenta en una ideologia encara dominant en la cultura, en la qual s’imposa i es transmet, mitjançant missatges no verbals i discursos, la supremacia d’allò masculí sobre allò femení, hi ha el risc que els nens i nenes afectats puguin patir un estat de confusió mental, que es pot consolidar en la vida adulta. Això pot conduir a integrar els models violents de relació, en el cas dels fills, i de submissió i dependència, en el cas de les filles.

A Catalunya, com a desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, també s’ha apostat per la visibilització d’aquests infants com a víctimes de la violència masclista.

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Programa de mesures (PM) 2014-2017 que incorpora les actuacions de capacitació de professionals dels circuits sobre detecció, atenció i recuperació dels fills i filles de dones en situació de violència masclista. La millora de la capacitació dels professionals farà que es visibilitzi molt més l’impacte que en els fills i filles té la exposició continuada a la violència.

Objectius

Mòdul 1

  • Adquirir els coneixements dels impactes o afectació a les dones i els seus fills i filles exposats a violència masclista.

Mòdul 2

  • Adquirir les eines per a la intervenció psicosocial en les dones i les seves filles i fills exposats a violència masclista.
  • Conèixer l’impacte que la violència masclista té en les filles i fills que hi estan exposats.
  • Millorar l’atenció d’aquestes filles i fills, des d’un model explicatiu.
  • Disposar de les claus per a la recuperació terapèutica d’aquests infants i adolescents.

Metodologia

Metodologia activa i participativa, per mitjà de seminaris per introduir el marc teòric. De la mateixa manera es proposaran eines que fomentin l’intercanvi, el debat i el coneixement dels participants.

Professorat

Maryorie Dantagnan i Maria Álvarez
Associació Exil

Dates, horari i lloc

 Lleida i Pirineu

  • Dates: 8 de setembre (mòdul 1) / 12, 19 i 26 de setembre de 2016 (mòdul 2)
  • Horari: de 10 a 15 hores (mòdul 1) / de 10 a 14h (mòdul 2)
  • Lloc: Mòdul 1 a la Sala d’actes de la Delegació del Govern (Lluís Companys, 1) / Mòdul 2 a l’Aula 2.03 de la Universitat de Lleida – Edifici Polivalent (Jaume II, 71). Lleida.

Inscripció

Lleida

  • El personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s’ha d’inscriure a través de les àrees de formació dels seus departaments.
  • El personal de les administracions locals s’ha d’inscriure als dos mòduls per separat: