Ja som aquí!

La comunitat online del Treball Social a Lleida

Comunicació

La comunicació entre professionals, entre la nostra professió i la  societat és un  dels objectius més importants que afrontem per a visibilitzar i millorar la imatge de la nostra professió

Contactes professionals

Considerem molt necessari afavorir el contacte entre professionals de diferents àmbits i oferir espais de relació entre professionals i futurs professionals interessats en participar en projectes i programes socials

Debats

Un dels objectius principals que volem impulasar és la promoció del debat sobre qüestions socials que afecten a la nostra societat i a la nostra professió en particular i en definitiva al nostre sistema de Benestar Social

SOBRE SERVICIOS SOCIALES DESAFINADOS

SOBRE SERVICIOS SOCIALES DESAFINADOS

Alba Pirla nos invita una vez más a reflexionar sobre los servicios básicos de atención social. Esta vez desde la perspectiva de la ética organizacional. Hace unos días tuve la suerte de asistir a una breve formación sobre ética en las organizaciones, de la mano de...

read more