La nostra companya d’Àgora Ariadna Gomà, ens escriu aquestes paraules recent arribada de Grecia de l’illa de Lesbos  on ha viscut de primera mà la deshumanització progressiva de la nostra sobrevalorada civilització.

Avui 21 de març es celebra el dia internacional contra la discriminació racial. Tot i l’actual estat d’emergència i el confinament a nivell social, individual i global, per a fer front a la pandèmia, queda pales que el racisme i les diferents violències, agressions i repressions que les persones racialitzades pateixen diàriament i segueixen fluctuant amb més força que mai. Invisibilitat i total impunitat.

Mentre els mitjans de comunicació estan desbordats per les informacions d’última hora sobre l’estat d’alerta pel covid-19, milers de persones migrants es troben a les fronteres europees triplicant els seus esforços de supervivència; no únicament per a fer front a la pandèmia mundial, sinó també per a fer front a tots els mecanismes de racisme institucional, social, mediàtic i judicial, que com les mateixes testimonis de Moria (camp de persones refugiades a Lesbos, Grècia) manifesten, qüestionen des de ja fa mesos la seva condició com a éssers humans, limitant totalment la seva llibertat i bàsiques condicions de vida.

Mentre tota l’atenció ha recaigut els últims dies en la nova crisi sanitària, hem viscut a Lesbos (Grècia) en les darreres setmanes un fort i desmesurat creixement del feixisme i racisme, el qual més enllà de les violències diàries i devastadores viscudes en diferents punts de l’illa, ha impulsat la legitimació també de noves polítiques migratòries racistes. Promulgant la denegació de la possibilitat de petició de protecció internacional, així com el tancament de diferents serveis, recursos, ministeris i departaments per a l’atenció i l’acompanyament de les persones refugiades que es troben estancades a l’illa.

A més, amb la perfecta excusa del tancament de les fronteres per a la no propagació del virus, s’està negant l’entrada a Europa a les persones que fugen de països regits per l’extrema violència i pobresa; violant així tractats internacionals i comunitaris.

Amb l’increment de les xarxes de suport mutu i la solidaritat emergent en els darrers dies, és ara el moment de crear sinergies, i buscar els mecanismes per a solidaritzar-nos també amb les companyes que es troben confinades a Grècia i altres fronteres europees, així com per a denunciar totes les vulneracions dels drets humans que en els últims mesos han expressat la seva màxima esplendor a la frontera Greco-Turca.

Com a agents de la transformació i la justícia social, des de la plataforma Àgora de Treball Social Lleida, ens adherim així al manifest de Girona Acull, i també a la petició “Europe Must Act Now for the Immediate Decongestion of the Aegean Islands”, que demana la descongestió urgent de les illes del mar Egeu, les quals tot i tenir una capacitat per 6178 persones sol·licitants de protecció internacional, se n’hi troben ubicades actualment 42.000.

#politiquesdemort

#politicasdemuerte

#EuropeMustAct

 

21 de marzo de 2020, Día Internacional Contra el Racismo
Hoy 21 de marzo se celebra el día internacional contra la discriminación racial. Aun y el actual estado de emergencia y el confinamiento a nivel social, individual y global, para afrontar la pandemia; siguen en manifiesto el racismo y las diferentes violencias, agresiones y represiones que las personas racializadas se encuentran obligadas a sufrir diariamente, y en este especifico momento, con más fuerza que nunca, invisibilidad y total impunidad.
Mientras los medios de comunicación están desbordados por las informaciones de última hora sobre el estado de alerta por Covid-19, miles de personas migrantes se encuentran en las fronteras europeas triplicando sus esfuerzos para la supervivencia; no únicamente con el fin de luchar contra la pandemia mundial, sino también para hacer frente a todos los mecanismos de racismo institucional, social, mediático y judicial, que tal como las testigos de Moria (campo de refugiados en Lesbos, Grecia) manifiestan, cuestionan desde hace meses su condición como seres humanos, limitando totalmente su libertad y básicas condiciones de vida.
Mientras toda la atención ha recaído en los últimos días en la nueva crisis sanitaria, hemos vivido en Lesbos (Grecia) en las últimas semanas un fuerte y desmedido crecimiento del fascismo y racismo, que más allá de las violencias diarias vividas en diferentes puntos de la isla, ha impulsado la legitimación también de nuevas políticas migratorias racistas. Promulgando la denegación de la posibilidad de petición de protección internacional, así como el cierre de diferentes servicios, recursos, ministerios y departamentos para la atención y el acompañamiento de las personas refugiadas que se encuentran paralizadas en la isla.
Además, con la perfecta excusa del cierre de las fronteras para la no propagación del virus, se está negando la entrada en Europa a las personas que huyen de países regidos por la extrema violencia y pobreza; violando así tratados internacionales y comunitarios.
Con el incremento de las redes de apoyo mutuo y la solidaridad emergente en los últimos días, es ahora el momento de crear sinergias, y buscar los mecanismos para solidarizarnos también con las compañeras que se encuentran confinadas en Grecia y otras fronteras europeas, así como para denunciar todas las vulneraciones de los derechos humanos que en los últimos meses han expresado su máximo esplendor en la frontera Greco-Turca.
Como agentes de la transformación y la justicia social, desde la plataforma Ágora de Treball Social Lleida, nos adherimos así al manifiesto de Girona Acull, y también a la petición “Europe Must Act Now for the Immediate Decongestion of the Aegean Islands”, que pide la descongestión urgente de las islas del mar Egeo, las cuales a pesar de tener una capacidad para 6178 personas solicitantes de protección internacional, se encuentran ubicadas actualmente 42.000.
#politiquesdemort
#politicasdemuerte
#EuropeMustAct