Sota el lema “Una Europa social és possible” va celebrar-se els passats 9, 10 i 11 de setembre a Viena el Congrés Europeu de Treball Social, organitzat per la FITS-Europa i l’Associació professional austríaca de treballadors i treballadores socials (OBDS).

La trobada va permetre l’intercanvi d’experiències pràctiques i d’investigació en l’àmbit del treball social que es duen actualment a terme en diversos països, majoritàriament d’Europa, però no només, ja que la representació de professionals pertanyents a altres continents també va ser-hi present.

En el marc d’aquest intercanvi vam poder presentar el projecte “La intervenció social amb famílies en situació de cronicitat als Serveis bàsics d’atenció social”, on membres d’Àgora hi tenim  presència, ja sigui formant part del grup de professionals dels serveis socials de l’Ajuntament de Lleida que el duen a terme, o bé, integrant l’equip d’investigadors del grau de Treball Social de la Universitat de Lleida que li dóna suport.

FOTO PRESENTACIÓ

A banda de la multiplicitat d’experiències presentades, l’eix temàtic del congrés va situar l’accent en la resposta que des del Treball Social cal construir per fer front a la crisi social que travessa Europa. Tal com s’assenyala en la mateixa declaració aprovada en la reunió de membres de la FITS, existeix una responsabilitat moral per treballar en la construcció d’una Europa que tingui la capacitat de mantenir la dignitat de totes les persones, independentment del seu origen i de les circumstàncies que les acompanyin. En aquest sentit, es va posar l’èmfasi en la necessitat d’establir mecanismes de coordinació entre les diferents organitzacions professionals existents en cada país, per tal d’aglutinar forces en aquesta línia de treball enfocada en la possibilitat d’incidir sobre els nostres representants polítics en les instàncies europees.

Dels molts aspectes a destacar durant aquests tres dies, volem subratllar dues presentacions molt significatives realitzades pels amfitrions del congrés. En primer lloc, l’exposició que es va celebrar a les pròpies instal·lacions del Wiener Wohnen de Viena per part dels treballadors i treballadores socials d’aquest organisme. El Wiener Wohnen és l’empresa pública més important d’Europa en la gestió d’habitatge social. Gestiona i restaura un parc de 220.000 habitatges públics a la ciutat de Viena. Aquesta línia d’actuació té una llarga tradició en el municipi i es troba actualment consolidada. Que l’Ajuntament sigui l’actor més important pel que fa a la propietat d’habitatge en la ciutat, propicia el manteniment d’un preu de mercat estable i la dificultat d’especular amb un dret bàsic, com és l’accés a un habitatge digne i adequat per part de la ciutadania. A banda d’això, el fet que els immobles es trobin distribuïts per tots els districtes de la ciutat, evita els problemes de segregació. Des de la perspectiva dels serveis socials del municipi, la possibilitat de comptar amb aquesta disponibilitat de recursos, afavoreix una intervenció més efectiva  en els processos de recuperació amb les persones i famílies que s’hi atenen.

En segon lloc, volem posar de relleu la iniciativa impulsada per Karin Zauner-Lohmeyer, també treballadora del Wiener Wohnen que, conscienciada pel problema de l’habitatge a diverses ciutats europees, ha posat en marxa una Iniciativa Ciutadana Europea, anomenada “Housing for all”. La Iniciativa pretén promoure una millora de les condicions legals i financeres per permetin un accés real als habitatges de caràcter públic i social. A partir d’aquesta eina de democràcia participativa, la Karin Zauner ha anat teixint complicitats amb diverses organitzacions europees sensibilitzades amb aquesta temàtica, entre elles diverses d’espanyoles,  per tal d’aconseguir, almenys, un milió de signatures per part de ciutadans membres de la UE abans del 18 de març de l’any 2020. Si s’assoleixen, la Iniciativa arribarà al Parlament i a la Comissió Europea, i forçarà aquesta última a prendre una posició -mitjançant resposta oficial- sobre les qüestions que s’hi plantegen. Òbviament, se’ns va convidar a llegir amb més detall la proposta i a participar-hi mitjançant la nostra signatura i també a divulgar-la dins el nostre context més proper.