Rols i funcions del treballador social

En Àgora em pensat realitzar una nova secció sobre els diferents rols que desenvolupen els treballadors socials en les diferents serveis de les entitats de Lleida. El que volem es, aprofitant la descripció del rol del/la treballador/a social dels estudiants de pràctiques en les diferents entitats, presentar nous perfils de treballador/a social i superar el pensament monolític que en ocasions s’aprecia en la nostra professió.

Comencem la secció amb la descripció del rol de treballador social que la Ariadna Gomà va fer a les pràctiques a l’oficina d’atenció de la Fundació Pagesos Solidaris.


 

“ROL I FUNCIONS DEL TREBALLADOR SOCIAL A LA OFICINA D’ATENCIÓ DE LA FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS”

“El treballador social a l’oficina d’atenció desenvolupa un conjunt de tasques, funcions, responsabilitats i compromisos que emmarquen l’eix del seu dia a dia. Aquestes responsabilitats promouen que el professional tingui un rol molt actiu en tot moment, en l’atenció individualitzada amb els usuaris i en el plantejament d’accions que millorin les situacions dels usuaris i usuàries. Aquesta doble missió fa que la seva tasca o acció social recaigui en oferir: informació, assessorament, acollida, acompanyament, prevenció i també sensibilització de diferents aspectes als col·lectius.

La metodologia de treball que desenvolupa el treballador social de la fundació, es basa fonamentalment en un estil democràtic cooperatiu i empàtic participatiu. Aquesta es pot justificar analitzant el seu paper com a guia, observant com es centra amb els usuaris i potencia les seves capacitats, a banda també de poder-los-hi oferir eines per a fomentar la pròpia autonomia. D’aquesta manera s’aconsegueix el poder atorgar-li a l’individu el paper de protagonista del seu propi desenvolupament; evitant d’aquesta manera caure en el paternalisme que creï una dependència dels usuaris i minimitzi les seves possibilitats d’autogestió.

El tècnic, identificat com a guia anteriorment, acompanya a les persones a buscar alternatives i trobar solucions front les dificultats que experimenten en la seva vida, partint d’un enfocament sistèmic; en el que tot i l’oficina basar-se en la inserció laboral, s’intenta arribar a tots els aspectes que afecten al desenvolupament dels i les usuàries (legal, familiar, econòmic, educatiu…); exercint així la proposta d’acollida i integració que emmarca el projecte des del qual es treballa. Quan parlem d’estil empàtic participatiu fem referència a que es planteja un pla de intervenció conjunta, on s’intenten cercar solucions consensuades entre el treballador social i l’usuari; incidint en que l’usuari prengui consciència de les seves possibilitats i les seves dificultats.

Després d’haver citat l’estil professional del treballador social de l’oficina, i les tècniques que el justifiquen, explicaré a continuació les funcions que aquest desenvolupa en la seva tasca diària. Primer cal tenir en compte que des de la fundació es treballa a partir de projectes, per això les funcions del treballador social s’emmarcaran sobretot en la planificació, implementació i avaluació d’aquests.

  • Planificació de projectes: Aquesta és una de les tasques primordials per a poder cobrir les necessitats dels usuaris i usuàries de l’oficina, es basa en realitzar un anàlisi i detectar les necessitats del context dels i les usuàries i, posteriorment intentar plantejar un conjunt d’objectius, activitats i eixos d’actuació per a poder satisfer aquestes necessitats.
  • Execució de projectes: En l’execució dels projectes el treballador social organitza el funcionament d’aquests en relació a les tasques que ja es desenvolupen a l’oficina, estableix el sistema de registre dels medis de verificació, estudia els recursos disponibles per a poder desenvolupar el projecte, realitza el material d’acció i es coordina amb l’equip interdisciplinar de la fundació i també amb altres entitats o institucions privades i públiques que puguin tenir a veure amb el projecte plantejat.

Posteriorment es realitza la implantació ja amb els usuaris i usuàries a partir del diagnòstic (social, laboral, d’acolliment) i assessoraments (social, laboral, d’acolliment).

  • Justificació dels projectes: El treballador social ha de realitzar una memòria per a verificar que s’ha realitzat el projecte concret i poder valorar el funcionament d’aquest. A banda d’aquesta memòria també es realitza la justificació a partir de la recollida de medis de verificació, que són documents que avalen la implantació del projecte.

Aquestes accions esmentades anteriorment tenen l’objectiu de modificar i millorar la situació sociolaboral dels usuaris/es. Per aquest motiu s’intenta donar molt èmfasis en els diagnòstics, els quals mostren la realitat bio-psico-social de les persones a les qui s’atenen, per tal de poder posteriorment donar-los-hi l’atenció i/o assessorament que permetin una millora de la seva situació personal i social.

Per altra banda les funcions que té el treballador social des de l’oficina d’atenció es basen en el realitzar una tasca d’insertor laboral, així doncs és l’encarregat de realitzar la gestió de col·locació, a partir d’un sistema de puntuació, de diferents ofertes laborals que arriben a la fundació. Es realitza l’estudi de les ofertes, la selecció dels treballadors segons les competències d’aquests i la inclusió en l’entorn laboral.”