Lleida és la primera població catalana on s’ha fet el recompte de persones sense llar i juntament amb València són les ciutats que piloten el recompte de persones sense llar europeu.

El passat 19 d’abril vam realitzar l’acció, que ha de servir per tenir una foto fixa d’una nit, quantificar i conèixer el perfil de les persones que es troben dormint al carrer i ens ha de permetre dissenyar les polítiques i les estratègies més adequades per aconseguir l’objectiu que ningú dormi al carrer a Lleida.

l’objectiu del projecte ha estat conèixer el nombre i el perfil de les persones que dormen en una nit al carrer o que es troben allotjades en serveis d’acollida per poder planificar les polítiques socials públiques i/o privades més adients i sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta situació. Les dades es treballaran i es compararan amb altres ciutats catalanes, espanyoles i europees, dins el projecte europeu #HomelessMeetUpVLC.

Amb el recompte s’ha volgut fer visible la realitat de la ciutadania que és l’esglaó més vulnerable de la societat, amb una problemàtica al darrere, que deriva en dormir al carrer i no tenir llar o a viure amb serveis assistencials. Aquesta realitat, que es manifesta a totes les ciutat, no es pot ignorar. I per això és important que cada ciutat afronti de manera valenta aquesta realitat i esmerci els mitjans per posar-hi solució.

A Lleida vam comptar amb el suport la Fundació Arrels i de la  Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida, uns per suport des de l’expertesa i els segons per treballar externament i científicament les dades obtingudes de nombre i perfil de les persones localitzades.

El primer buidatge del recompte ens diu que Lleida hi ha 195 persones sense llar, tant detectades en situació de carrer com acollides en recursos a la ciutat.

Això és un 0,14 % de la població total. D’aquestes persones identificades, 71 ho han estat al carrer, un 0,05%, un percentatge similar a altres ciutats com Barcelona, i que és similar al número de persones del recompte que es va fer a Lleida el 2008 (van ser 70 persones) i amb una mateixa franja d’edat (dels 41 als 50 anys). En aquest primer buidatge, s’observa que hi ha una feminització de la pobresa. Ha augmentat el percentatge de dones en un 11% més, sent ara del 14 %. Una altra dada és que s’ha incrementat un 8% la població espanyola. El total detectat és del 17%.   39 persones han estat identificades pels grups al recompte a la zona urbana i 31 a la zona de l’Horta i en construccions mig derruïdes, fet que ha canviat respecte al 2008, quan hi havia més concentració al centre de la ciutat que a la perifèria (57 i 13 respectivament). De les 39 persones detectades, només 9 han volgut o pogut respondre les entrevistes

Pel que fa a persones acollides en centres d’acolliment residencial, són 124 persones. Es tenen en compte pisos d’inclusió municipals, allotjament residencial municipal d’urgència gestionat per la fundació Jericó i els habitatges de diverses entitats. Al 2008 la xifra era de 52 persones. Per tant, s’ha de destacar un increment de més del doble de places d’acolliment residencial a Lleida en 8 anys.

Mark McPherson, membre del moviment paneuropeu de ciutats The European End Street Homelessness campaign a Gran Bretanya, ha estat l’observador europeu present en el recompte a Lleida. McPherson ha subratllat el treball excel·lent que s’ha fet a Lleida, sent una de les millors organitzacions de recompte que havia observat, cosa que als organitzadors ens omple d’orgull, ja que han estat setmanes de feina rigorosa en quant a metodologia. Ha destacat la formació que hem fet al  voluntariat i l’eficiència en els grups i la distribució de zones de la ciutat. També ens ha felicita per l’aplicació mòbil creada per a l’ ocasió, veiem les TIC aplicades a la intervenció social en una aplicació que mantindrem per la seva eficàcia, i que ha permès agilitzar l’acció. L’observador anglès ha incidit en el fet que Lleida ha estat amb València la primera en fer l’enquesta a tot Europa i que les dades obtingudes es fan públiques, sense amagar detalls. McPherson ha explicat que a Londres l’índex de persones sense sostre és del 0,02 % perquè hi ha hagut molt treball al darrere i que es tracta d’això, de fixar-se en els problemes per centrar-se en les solucions.

El recompte, en primera persona

Passades les setmanes prèvies d’organització del recompte de persones sense llar de Lleida del passat dia 19 d’abril de 2016, i superada la ressaca emocional i de cansament posterior a aquella nit, puc permetre’m reflexionar en primera persona sobre el nostre àmbit d’intervenció diari, les persones. Persones que, a més a més, no tenen llar. I què ha significat el recompte per l’equip de l’àrea d’inclusió de l’Ajuntament de Lleida.

Reconec que quan em vaig iniciar en aquesta feina portava una motxilla d’estereotips i de dubtes sobre si realment seria capaç de coordinar aquesta àrea. Afortunadament van caure les meves paranoies en poques setmanes. No comptava l’experiència prèvia d’anys i anys treballant com a treballadora social en serveis socials bàsics. El treball en l’àrea d’inclusió és treballar a les trinxeres, una espècie d’UCI social en la que t’hi jugues, molts cops, amb una decisió inapropiada o precipitada, acabar de malmetre la vida d’una persona. D’ aquí la importància de tenir un equip cohesionat, que estima la seva feina i per damunt de tot, que cregui en la capacitat de les persones de poder remuntar  fins a límits insospitats de millora i autonomia.

És realment una feina gratificant en el dia a dia, veure una persona en un caixer, veure els vincles amb els professionals, veure un somriure, una passa endavant, una altra, de vegades, tornar a començar, però molts cops una lluita personal digna de ser explicada en aquest post. Treballar amb persones sense llar és aprenentatge continuat, aprendre de la capacitat de resistència, de resiliència, vides amargues viscudes molts cops amb la cara ben alta i la mirada ferma amb l’objectiu de sortir del carrer i recuperar la dignitat com a persona.

El recompte ha estat per nosaltres una oportunitat de fer visibles les persones amb les que treballem, la cara real del fracàs de la nostra societat del benestar. Certament, seguir les inscripcions del voluntariat fins als 208, superant amb escreix l’objectiu d’aconseguir 100 voluntaris per pentinar la ciutat, va ser un subidon. Veure plena la sala d’acollida, un exercit de persones disposades a donar un cop de mà, em va emocionar. El retorn dels equips, cansats, amb son, però entusiasmats, capaços de no tenir frustració per no haver localitzat ningú sinó al contrari, bé! No hem trobat a ningú al barri del Secà, o de Bordeta……

Per nosaltres suposava un repte, preguntant-nos: estem fent be la nostra feina al carrer? Tenim localitzades totes les persones que hi dormen? Ens veurem desbordats per moltes persones que no coneixem???? Doncs, no. Només 3 persones que no estaven detectades per l’equip d’ educadors. Que a més a més, en els dos dies següents, gràcies a la informació dels voluntaris, van venir a la nostra oficina d’atenció social, no vam tenir temps d’articular accions de carrer per anar-les a conèixer. Per tant, i com ja hem dit anteriorment, 71 persones al carrer, en total.

Està clar que les dades no ens fa sentir satisfets, en absolut. No volem que ningú que no ho decideixi lliurement, s’hagi de veure privat dels drets més fonamentals, com el dret a un sostre, a l’alimentació, a poder tenir una vida digna. I per tant, lluitarem per aconseguir disposar dels recursos més adients i la màxima implicació professional per que això sigui una realitat.

Em preocupa l’augment de dones, més fràgils i vulnerables al carrer, moltes afectades per greus trastorns mentals, ruptures, solitud, pèrdues… També el de joves, que malgrat  no despunten com a perfil més nombrós entre les persones sense llar de Lleida, observem el seu increment lent en el dia a dia; molts joves  ex-tutelats, sols, sense vincles ni adults referents que els donin un cop a l’esquena i els afirmin: xaval, tu vals molt. Perquè aquests joves si no tenen la seva oportunitat, es cronificaran al carrer. Em preocupen les persones indocumentades, que no tenen possibilitat de poder accedir a uns papers imprescindibles per tenir drets de ciutadania i es veuen abocats a una situació de sensellarisme

Em preocupen les persones que estan acollides en recursos, perquè el dret a la vivenda i al treball està malmès en la nostra societat del benestar i no tots poden obtenir els mitjans per ser autònoms.

Però em sento feliç perquè aquestes preocupacions compartides ,que són el nostre cavall de batalla, ens serveixen per seguir lluitant per les persones, elevant propostes, no deixar-nos abatre per les circumstàncies socials que estem vivint, exigint protocols, exigint noves places residencials, cercant alternatives de formació i ocupacionals, ideant noves formes d’arrelament i d’identitat a la nostra ciutat, posant en valor l’incalculable vàlua de les persones i les seves possibilitats infinites, amb projectes nous, ajustats a la realitat, arriscats, i sobretot, il·lusionants per a tots.

Per tot això, comparteixo el feliç esgotament que estic segura superarem aquest cap de setmana amb més hores de descans i sol. Moltes gràcies a tots els que heu recolzat al nostre equip, i us recordem que necessitem persones que vulguin seguir donant un cop de mà en el dia a dia.

 

Alba Pirla

Coordinadora de l’ àrea d’Inclusió social de l’ Ajuntament de Lleida

Lleida es la primera población catalana donde se ha hecho el recuento de personas sin hogar y junto con Valencia son las ciudades que pilotan el recuento de personas sin hogar europeo.

El pasado 19 de abril realizamos la acción, que debe servir para tener una foto fija de una noche, cuantificar y conocer el perfil de las personas que se encuentran durmiendo en la calle y nos permitirá diseñar las políticas y las estrategias más adecuadas para conseguir el objetivo que nadie duerma en la calle en Lleida.

El objetivo del proyecto ha sido conocer el número y el perfil de las personas que duermen en una noche en la calle o que se encuentran alojadas en servicios de acogida, para poder planificar las políticas sociales públicas y / o privadas más adecuadas y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta situación. Los datos se trabajarán y se compararán con otras ciudades catalanas, españolas y europeas, dentro del proyecto europeo #HomelessMeetUpVLC.

Con el recuento se ha querido hacer visible la realidad de la ciudadanía que es el eslabón más vulnerable de la sociedad, con una problemática detrás, que deriva en dormir en la calle y no tener hogar o vivir con servicios de acogida. Esta realidad, que se manifiesta en todas las ciudades, no se puede ignorar. Y por eso es importante que cada ciudad afronte de manera valiente esta realidad y ponga en marcha los medios para poner solución.

En Lleida contamos con el apoyo la Fundación Arrels de Barcelona  y de la Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Lleida, unos para apoyo desde la experiencia y los segundos para trabajar externamente y científicamente los datos obtenidos de número y perfil de las personas localizadas.

El primer vaciado del recuento nos dice que Lleida hay 195 personas sin hogar, tanto detectadas en situación de calle como acogidas en recursos en la ciudad.

Esto representa un 0,14% de la población total. De estas personas identificadas, 71 lo han sido en la calle, un 0,05%, un porcentaje similar a otras ciudades como Barcelona, ​​y que es similar al número de personas del recuento que se hizo en Lleida en 2008 (fueron 70 personas) y con una misma franja de edad (de los 41 a los 50 años). En este primer vaciado, se observa que existe una feminización de la pobreza. Ha aumentado el porcentaje de mujeres en un 11% más, siendo ahora del 14%. Otro dato es que se ha incrementado un 8% la población española. El total detectado es del 17%. 39 personas han sido identificadas por los grupos al recuento en la zona urbana y 31 en la zona de la Huerta y en construcciones medio derruidas, lo que ha cambiado respecto a 2008, cuando había más concentración en el centro de la ciudad que en la periferia (57 y 13 respectivamente). De las 39 personas detectadas, sólo 9 han querido o podido responder las entrevistas

En cuanto a personas acogidas en centros residenciales, son 124 personas. Se tienen en cuenta pisos de inclusión municipales, alojamiento residencial municipal de urgencia gestionado por la fundación Jericó y las viviendas de inclusión de varias entidades. En 2008 la cifra era de 52 personas. Por tanto, cabe destacar un incremento de más del doble de plazas de acogida residencial en Lleida en 8 años.

Mark McPherson, miembro del movimiento paneuropeo de ciudades The European End Street Homelessness campaign en Gran Bretaña, ha sido el observador europeo presente en el recuento en Lleida. McPherson ha subrayado el trabajo excelente que se ha hecho en Lleida, siendo una de las mejores organizaciones de recuento que había observado, lo que los organizadores nos llena de orgullo, ya que han sido semanas de trabajo riguroso en cuanto a metodología . Ha destacado la formación que hemos hecho al voluntariado y la eficiencia en los grupos y la distribución de zonas de la ciudad. También nos ha felicita por la aplicación móvil creada para la ocasión, vemos las TIC aplicadas a la intervención social en una aplicación que mantendremos por su eficacia, y que ha permitido agilizar la acción. El observador inglés ha incidido en que Lleida ha sido con Valencia la primera en hacer la encuesta en toda Europa y que los datos obtenidos se hacen públicos, sin ocultar detalles. McPherson ha explicado que en Londres el índice de personas sin techo es del 0,02% porqué ha habido mucho trabajo detrás y que se trata de eso, de fijarse en los problemas para centrarse en las soluciones.

El recuento, en primera persona

Pasadas las semanas previas de organización del recuento de personas sin hogar de Lleida del pasado día 19 de abril de 2016, y superada la resaca emocional y de cansancio posterior a aquella noche, puedo permitirme reflexionar en primera persona sobre nuestro ámbito de intervención diario, las personas. Personas que, además, no tienen hogar. Y qué ha significado el recuento por el equipo del área de inclusión del Ayuntamiento de Lleida.

Reconozco que cuando me inicié en este Trabajo hace 2 años llevaba una mochila de estereotipos y de dudas sobre si realmente sería capaz de coordinar esta área. Afortunadamente cayeron mis dudas en pocas semanas. No contaba la experiencia previa de años y años trabajando como trabajadora social en servicios sociales básicos. Trabajar en el área de inclusión es trabajar en las trincheras, una especie de UCI social en la que te juegas, muchas veces, con una decisión inapropiada o precipitada dañar más si cabe la vida de una persona. De ahí la importancia de tener un equipo cohesionado, que ama su trabajo y por encima de todo, que cree en la capacidad de las personas de poder remontar su vida hasta límites insospechados de mejora y autonomía.

Es realmente un trabajo gratificante en el día a día, ver a una persona en un cajero, ver los vínculos con los profesionales, ver una sonrisa, un paso adelante, otro, a veces, volver a empezar, pero muchas veces una lucha personal digna ser explicada en este post. Trabajar con personas sin hogar es aprendizaje continuado, aprender de su capacidad de resistencia, de resiliencia, vidas amargas vividas muchas veces con la cara bien alta y la mirada firme con el objetivo de salir de la calle y recuperar la dignidad como persona.

El recuento ha sido para nosotros una oportunidad de hacer visibles a las personas con las que trabajamos, la cara real del fracaso de nuestra sociedad del bienestar. Ciertamente, seguir las inscripciones del voluntariado hasta los 208, superando con creces el objetivo de conseguir 100 voluntarios para peinar la ciudad, fue emocionante. Ver llena la sala de acogida, un ejército de personas dispuestas a echar una mano,hizo sentir que nuestro trabajo vale la pena. El regreso de los equipos, cansados, con sueño, pero entusiasmados, capaces de no tener frustración por no haber localizado a nadie sino al contrario, bien! No hemos encontrado a nadie en el barrio del Secà, o de Bordeta ……

Para nosotros suponía un reto, preguntándonos: estamos haciendo bien nuestro trabajo en la calle? Tenemos localizadas todas las personas que duermen? Nos veremos desbordados por muchas personas que no conocemos ???? Pues, no. Sólo 3 personas que no estaban detectadas por el equipo de educadores. Que además, en los dos días siguientes, gracias a la información de los voluntarios, vinieron a nuestra oficina de atención social, no tuvimos tiempo de articular acciones de calle para ir a conocer. Por tanto, y como ya hemos dicho anteriormente, 71 personas en la calle, en total.

Está claro que los datos no nos hacen sentir satisfechos, en absoluto. No queremos que nadie que no lo decida libremente, se vea  privado de los derechos más fundamentales, como el derecho a un techo, a la alimentación, a poder tener una vida digna. Y por tanto, lucharemos para conseguir disponer de los recursos más adecuados y la máxima implicación profesional para que esto sea una realidad.

Me preocupa el aumento de mujeres, más frágiles y vulnerables a la calle, muchas afectadas por graves trastornos mentales, rupturas, soledad, pérdidas … También el de jóvenes, que pese a no despuntar como perfil más numeroso entre las personas sin hogar de Lleida, observamos su incremento lento en el día a día; muchos jóvenes ex tutelados, solos, sin vínculos ni adultos referentes que les den un golpe en la espalda y los afirmen: chaval, tú vales mucho. Porque estos jóvenes, si no tienen su oportunidad, se cronificarán en la calle. Me preocupan las personas indocumentadas, que no tienen posibilidad de poder acceder a unos papeles imprescindibles para tener derechos de ciudadanía y se ven abocados a una situación de sinhogarismo

Me preocupan las personas que están acogidas en recursos, porque el derecho a la vivienda y al trabajo está dañado en nuestra sociedad del bienestar y no todos pueden obtener los medios para ser autónomos.

Pero me siento feliz porque estas preocupaciones compartidas, que son nuestro caballo de batalla, nos sirven para seguir luchando por las personas, elevando propuestas, sin dejarnos abatir por las circunstancias sociales que estamos viviendo, exigiendo protocolos, exigiendo nuevas plazas residenciales, buscando alternativas de formación y ocupacionales, ideando nuevas formas de arraigo y de identidad en nuestra ciudad, destacando el incalculable valor de las personas y sus posibilidades infinitas, con proyectos nuevos, ajustados a la realidad, arriesgados, y sobre todo, ilusionantes para todos.

Por todo ello, comparto el feliz agotamiento que estoy segura superaremos este fin de semana con más horas de descanso y sol. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado a nuestro equipo, y os recordamos que necesitamos personas que quieran seguir echando una mano en el día a día.

 

Alba Pirla

Coordinadora del àrea de inclusión social del Ayuntamiento de Lleida