oferta treball

Tècnic àrea de suport als joves tutelats i extutelats – Lleida

SUMAR, empresa d’acció social de Catalunya, Selecciona, per a l’àrea de suport als joves tutelats i extutelats de Lleida, un professional que s’ocupi de realitzar l’acompanyament i de donar suport als joves en el procés d’emancipació i la incorporació d’aquests a les xarxes de l’entorn social. Realitzant el diagnòstic individual i del context del jove en relació a la seva emancipació, dissenyar i desenvolupar de manera consensuada el projecte personal, assegurar la viabilitat del pla de treball individual del jove, coordinant la seva actuació amb la resta de recursos.

Interessats/de envieu CV detallat mitjançant correu electrònic a: rrhh@sumaracciosocial.cat

Data límit: 15/05/2017

Bona sort!!

Més info.