En un article anterior parlava de la necessitat d’incorporar  la gestió humanista a  les relacions laborals al sector agrícola que contempli  l’aplicació de principis i metodologies de bones pràctiques per fer front a la degradació progressiva de les relacions laborals.

Un exemple d’aquest tipus de gestió es el projecte que es dur a terme des de la Fundació Pagesos Solidaris. Curs de MENTOR AGRÍCOLA: Gestió humanista en el treball agrícola

Aquest projecte persegueix garantir que l’edat no sigui un inconvenient, sinó un valor afegit de transmissió de coneixement que afavoreixi la permanència en el treball agrícola més enllà dels 45 anys i el NO augment de la borsa d’aturats de llarga durada, mitjançant la mobilització de les  capacitats i competències de tipus personal que s’adquireixen al llarg de la vida i que, per tant, són més pròpies de les persones que ja tenen una edat: maduresa, responsabilitat, constància, control emocional, etc., i les competències professionals fruit de l’experiència, per crear un nou perfil professional en l’agricultura.

Que és un mentor agrícola?

Es tracta d’un nou perfil professional en l’agricultura encaminat a la formació i acompanyament d’equips de treball per a què desenvolupin les seves funcions de forma autònoma, professional i eficaçment.
Proporciona eines al “Aquí i Ara” que permeten un adequat afrontament de les situacions, a través d’un anàlisi de quines són les necessitats i quins són els recursos personals i socials de l’entorn que es poden mobilitzar.

Cada persona té la capacitat de reflexionar i actuar quan s’estableix l’espai i les circumstàncies adequades. Aquest espai i aquestes circumstàncies són alimentades a través del diàleg en un procés orientat cap a la presa de decisions i la resolució del problema en el present.

El curs aporta recursos de tipus didàctics i pedagògics, habilitats comunicatives, tècniques de resolució de conflictes i de treball en equip. També aporta tot un seguit de material d’intervenció com el coneixement de tots els procediments administratius de les administracions públiques per donar resposta a les necessitats dels treballadors en els llocs de feina.

Aquest projecte es un granet d’arena per a que, mitjançant la intervenció dels mentors agrícoles, les relacions laborals siguin mes humanes i dignes.