Es tracta d’un programa dirigit a persones immigrants on es treballa l’autonomia del/la usuari/a perquè tingui totes les eines necessàries per aconseguir un desenvolupament social i personal autònom. Contempla un conjunt d’accions de formació i assessorament molt ampli (ex: Estrangeria / homologació i convalidació d’estudis / procediments administratius / serveis i atenció social, …). Es realitzaran tallers d’informàtica, renovació de documentació, castellà i català, procediments administratius.

ANIMA’T I OMPLE AQUEST FORMULARI
Colage Voluntariat