MISCEL-LÀNIA DEL 6È CONGRÉS DE TREBALL SOCIAL DE MADRID

Membres de l’àgora de treball social de Lleida van participar el passat 16 i 17 de març al 6è congrés de Treball Social de Madrid. Satisfets de la feina feta, del contingut comunicat i de les noves idees i reflexions obtingudes, volem  compartir amb els nostres seguidors i amics/gues les idees que més ens han agradat.

Volem també felicitar a l’organització del Congrés per la rigurositat i l’alt nivell dels ponents, taules de comunicacions i taules de trobada.

El Congrés, ple d’idees i reflexions, va girar entorn als drets i el necessari protagonisme de la ciutadania en els serveis socials. De la ma de diferents ponents , com Alfonsa Rodríguez, vàrem qüestionar-nos el rol del/de la Treballadora social des de la seva figura de poder, sobre l’ús (o bon ús) del poder legitimat que tenim envers els altres, o sobre com esmorteir l’enganyosa aparença de banalitat de la nostra feina….

Fernando Fantova en la taula sobre innovació, més enllà de la paraula, ens parlà de la “crisis de los cuidados y de los sujetos”…i Nacho Santas aportà el frescor, sentit comú i il.lusió cap a la possible realitat d’innovar. Us deixem el link de la seva ponència que sense cap dubte val la pena mirar i aprendre per posar en pràctica: INNOVACION EN LA ADMINISTRACIÓN. Reflexiones de un trabajador social https://prezi.com/etmzwak8vjdl/es-posible-innovar-en-la-administracion-publica-mirada-de-un-trabajador-social/

Al fil dels preceptes de Nacho Santas, l’Àgora de treball social de Lleida es compromet a seguir les seves propostes per a innovar: T’arriscaràs, Treballaràs amb els altres, Compartiràs el que saps, Confiaràs en tu mateix i tractaràs al ciutadà/na com a tu mateix. Bravo!

Ens quedem també amb l’aportació d’Israel Hergon i el seu equip de “Susurradores sociales”, i compartim una de les seves idees a cau d’orella, aquesta d’Alejandro Rodriguez Robledillo, que diu “las consecuencias de una intervención social inapropiada pueden ser tan graves como las de una operación a corazón abierto realitzada con unos alicates”……..

Us deixem el link de Fernando Cuevas, amb el seu relat digital del congrés, que val la pena veure; https://storify.com/FernandoCuevas/6-congreso-trabajo-social-madrid

Aportacions de l’àgora al Congrés:

Ramon Julià, Toni Moya i Sebas Notario van comunicar a l’eix de ciutadania “Treball social i immigració africana en temps de crisi. Diàleg entre teoria i pràctica”. Alba Pirla i el seu equip de l’àrea d’inclusió de l’Ajuntament de Lleida, “Empodera’t, un nou model d’intervenció amb persones sense llar”(un equip innovador , arriscat i emprenedor a qui l’Àgora agraeix  la seva feina: Laura Haro,Joan Ramon Barri,Eva Sala, Eva Benito, Raquel Puértolas, Manuel Lopez, Miquel Estopà i Alícia Figueras )  i també a l’eix d’innovació, la companya Alba Pirla i Ramon Julià, en nom de l’Ajuntament de Lleida i de la Universitat de Lleida, Grau de Treball Social van presentar  la comunicació “Acció formativa experimental en actualització científica en intervenció social”, en la que veiem com és possible la unió del món acadèmic i el professional. Satisfets per haver tingut l’oportunitat de participar, per les aportacions realitzades i per la valoració obtinguda per part dels/de les col.legues. Gràcies!!

Quan estigui disponible l’enllaç amb tot el material del Congrés us el facilitarem per tal que pugueu seguir totes i cadascuna de les reflexions i marc teòric que aporta el congrés.

MISCELÁNEA DEL 6º CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID

Miembros del ágora de trabajo social de Lleida participaron el pasado 16 y 17 de marzo en el 6º congreso de Trabajo Social de Madrid. Satisfechos del trabajo realizado, del contenido comunicado y de las nuevas ideas y reflexiones obtenidas, queremos compartir con nuestros seguidores y amigos / as las ideas que más nos han gustado.

Queremos también felicitar a la organización del Congreso por la rigurosidad y el alto nivel de los ponentes, mesas de comunicaciones y mesas de encuentro.

El Congreso, lleno de ideas y reflexiones, giró en torno a los derechos y el necesario protagonismo de la ciudadanía en los servicios sociales. De la mano de diferentes ponentes, como Alfonsa Rodríguez, nos cuestionamos el rol del / de la Trabajadora social desde su figura de poder, sobre el uso (o buen uso) del poder legitimado que tenemos hacia los demás, o sobre como amortiguar la engañosa apariencia vanalitat de nuestro trabajo ….

Fernando Fantova en la mesa sobre innovación, más allá de la palabra, nos habló de la “crisis de los cuidados y de los sujetos” … y Nacho Santas aportó el frescura, sentido común e ilusión hacia la posible realidad de innovar. Os dejamos el link de su ponencia que sin duda vale la pena mirar y aprender para poner en práctica: INNOVACION EN LA ADMINISTRACIÓN. Reflexiones de un trabajador social https://prezi.com/etmzwak8vjdl/es-posible-innovar-en-la-administracion-publica-mirada-de-un-trabajador-social/

Al hilo de los preceptos de Nacho Santas, el Ágora de trabajo social de Lleida se compromete a seguir sus propuestas para innovar: te arriesgarás, Trabajarás con los demás, Compartirás lo que sabes, confiarás en ti mismo y tratarás al ciudadano / na como a ti mismo. Bravo!

Nos quedamos también con la aportación de Israel Hergon y su equipo de “Susurradores sociales”, y compartimos una de sus ideas al oído, ésta de Alejandro Rodriguez Robledillo, que dice “Las consecuencias de una intervención social inapropiada puedo ser tan graves como las de una operación a corazón abierto realizada con unos alicates “……..

Os dejamos el link de Fernando Cuevas, con su relato digital del congreso, que vale la pena ver; https://storify.com/FernandoCuevas/6-congreso-trabajo-social-madrid

Aportaciones del ágora en el Congreso:

Ramon Julià, Toni Moya y Sebas Notario comunicaron en el eje de ciudadanía “Trabajo social e inmigración africana en tiempos de crisis. Diálogo entre teoría y práctica “. Alba Pirla y su equipo del área de inclusión del Ayuntamiento de Lleida, “Empodera’t, un nuevo modelo de intervención con personas sin hogar” (un equipo innovador, arriesgado y emprendedor a quien Ágora agradece su trabajo: Laura Haro, Joan Ramon Barrio, Eva Sala, Eva Benito, Raquel Puértolas, Manuel Lopez, Miguel Estopà y Alicia Figueras) y también en el eje de innovación, la compañera Alba Pirla y Ramon Juliá, en nombre del Ayuntamiento de Lleida y de la Universidad de Lleida, Grado de Trabajo social presentaron la comunicación “Acción formativa experimental en actualización científica en intervención social”, en la que vemos cómo es posible la unión del mundo académico y el profesional. Satisfechos e ilusionados por la oportunidad de participar , por las aportaciones realizadas y por la valoración obtenida por parte de los / las colegas. !Grácias!

Cuando esté disponible el enlace con todo el material del congreso, lo facilitaremos para que podais seguir cada reflexióny marco teórico y conceptual.