La iniciativa està impulsada per quatre entitats socials (Asendi NB, Nexe Fundació, Amputats Sant Jordi i la Cooperativa Alencop) juntament amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Aquest projecte sorgeix per combatre les desigualtats que s’han detectat, ja que es considera que el sistema no cobreix necessitats que són bàsiques.

El projecte funcionarà de la següent manera: El banc del moviment rebrà donacions de material de suport provinents de particulars, entitats i serveis i un cop revisats i homologats es posaran a la disposició de les persones que ho puguin necessitar.

Per poder fer la demanda cal posar-se en contacte per correu o per telèfon i seguir els passos que s’indiquen. Un terapeuta ocupacional farà la valoració i el seguiment dels productes que es puguin necessitar.

Tot i que per tenir el material cal fer entrega d’un dipòsit que pot oscil·lar entre els 10 i els 250 euros, s’afirma que ningú es quedarà sense l’ajuda que necessita. En cas de no poder fer front a aquest dipòsit es buscaran mecanismes necessaris per fer front a la demanda.

Actualment es compta amb uns 40 tipus de productes de suport i unes 600 unitat als magatzems.

 

Nace el Banco del Movimiento, un servicio de préstamo de productos ortopédicos para personas con discapacidad

La iniciativa está impulsada por cuatro entidades sociales (Asendi N. B., Nexo Fundación, Amputados Sant Jordi y la Cooperativa Alencop) junto con el Instituto Municipal de Personas con Discapacitado.

Este proyecto surge para combatir las desigualdades que se han detectado, puesto que se considera que el sistema no cubre necesidades que son básicas.
El proyecto funcionará de la siguiente manera: El banco del movimiento recibirá donaciones de material de apoyo provenientes de particulares, entidades y servicios y una vez revisados y homologados se pondrán a disposición de las personas que lo puedan necesitar.
Para poder hacer la demanda hay que ponerse en contacto por correo o por teléfono y seguir los pasos que se indican. Un terapeuta ocupacional hará la valoración y el seguimiento de los productos que se puedan necesitar.
A pesar de que para tener el material hay que hacer entrega de un depósito que puede oscilar entre los 10 y los 250 euros, se afirma que nadie se quedará sin la ayuda que necesita. En caso de no poder hacer frente a este depósito se buscarán mecanismos necesarios cobrir  la demanda.
Actualmente se cuenta con unos 40 tipos de productos de apoyo y unas 600 unidad a los almacenes.