Obertament és una organització que lluita contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones que tenen diagnosticat algun problema de salut mental. Com expliquen en la seva pàgina web, la seva raó de ser és que els propis afectats i afectades esdevinguin protagonistes directes del canvi que pretenen impulsar. Per aquest motiu, promocionen i fomenten l’activisme en primera persona. Això significa que són les persones afectades les que difonen públicament les seves històries de vida, per tal de normalitzar aquestes situacions.

Durant la passada setmana, activistes d’Obertament han participat en diversos seminaris adreçats a estudiants de Treball Social i Educació Social de la Universitat de Lleida. L’objectiu ha estat recollir l’experiència i el coneixement acumulat que  ens proporcionen, per tal de poder tenir una visió més global i objectiva del que representen els trastorns mentals. Així mateix, ens hem pogut apropar a  unes metodologies d’intervenció professional que posen l’èmfasi en les estratègies de comunicació, divulgació i sensibilització per aconseguir els objectius desitjats.