Crònica de l’assistència a la 7a Jornada d’Orientació Professional.

Tota la informació a la web

Des del Treball Social, creiem profundament en un treball en xarxa i en una estreta col·laboració amb tots els professionals, que poden estar implicats en el benestar de les persones. Especialment, si parlem en l’orientació professional, laboral o acadèmica.

La percepció de la dificultat, que hi ha en l’accés al món del treball, deguda a l’alta competitivitat del mercat laboral, és un sentiment compartit per la pràctica totalitat de la societat. Aspecte que augmenta en els col·lectius amb dificultats afegides. Per aquest motiu, l’orientador professional, ha d’oferir una acció global, de qualitat i integral.

La Dra. Soledad Romero va anomenar el concepte de Z. Bauman de societat líquida. Certament el canvi de paradigma social, també arriba al mercat laboral amb la incertesa que això comporta. Però siguem francs, el futur laboral ha generat, genera i generarà dubtes i pors. Per aquest motiu la figura de l’orientador esdevé valuosa. La incertesa forma part de la vida i no l’hem de témer. Si no, estar preparats per afrontar-la. Una orientació competent, és aquest element aclaridor i capacitador per fer-li front.

La transformació social i tecnològica és cada dia més accelerada. En la seva tasca diària, els/les Treballadors Social i orientadors/es,  han d’afrontar nous reptes socials i tecnològics. La societat és més complexa i fer la funció d’orientar és més difícil, però la tecnologia també dóna eines i recursos que poden facilitar la tasca.

La realitat depèn de les ulleres amb que es mira, i això fa que viem les persones d’una certa forma o una altra. Ningú pot donar més del que no és, ni pot ser qui no és. Encara que sembli un aspecte obvi, molts cops no ho resulta tant. Prejudicis, estereotips i perjudici, pot ser el resultat de projectar les nostres idees i expectatives en qui orientem. Aspecte que hem d’evitar per sobre de tot, si volem fer una orientació de qualitat i duradora.