L’Ajuntament de Lleida convoca la cinquena edició del Premi Candi  Villafañe de projectes per a la promoció d’Igualtats d’Oportunitats i la no discriminació, de caràcter biennal i d’àmbit estatal, per premiar i reconèixer projectes que fomentin la igualtat d’oportunitats.
Aquest premi vol seguir significant, alhora, un record al desaparegut Candi Villafañe com a persona solidària, sensible i lluitadora per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a Regidor de l’Ajuntament de Lleida.
El premi pretén impulsar projectes i actuacions d’intervenció en el territori que fomentin la igualtat d’oportunitats en diferents àmbits com; infància i adolescència, igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, persones excloses socialment o amb risc d’exclusió, etc.
El premi s’atorgarà al millor projecte d’intervenció aplicat al camp de la igualat d’oportunitats.  Caldrà que sigui un Projecte d’intervenció a realitzar, en procés o finalitzat. Haurà de ser un projecte inèdit que s’hagi realitzat o ha realitzar en els últims dos anys (2016-2018).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de desembre de 2016 a les 24h.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Lleida Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones  Oficina del Pla local d’Inclusió Mail: plalocalinclusio@paeria.cat Telèfon: 973700359 http://serveispersonals.paeria.cat