El 25 de maig la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, va presentar l’Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015. Un membre de l’Àgora va assistir a la reunió i ens fa cinc cèntims

Destacats experts sobre diferents àrees d’estudi van presentar l’Informe mitjançant una taula rodona centrada en les “Idees clau i els reptes de futur”.

L’informe es una radiografia actual de l’estat del fet migratori a Catalunya. L’informe pretén proporcionar una visió panoràmica estadística sobre la immigració estrangera a Catalunya, fomentar el coneixement comparat mitjançant la selecció d’uns indicadors emprats per la Comissió Europea i el Consell d’Europa en altres territoris europeus, identificar espais de millora en el marc de les polítiques públiques d’acollida i integració, mitjançant les aportacions de les administracions locals, les entitats de la societat civil i persones expertes en diferents àmbits i facilitar el debat públic sobre la integració de les persones immigrades i d’origen immigrant a la societat catalana.

Totes les dades i les conclusions les podeu consultar al següent enllaç:

Informe sobre integració de les persones immigrades a Catalunya 2015

Si be l’estudi es una aproximació molt ampla a la situació actual del fet migratori i aporta metodologies i línies polítiques de futur,  es troba a faltar l’anàlisi del fet migratori en relació als immigrants temporers. Es una realitat que caracteritza el fet migratori a les nostres contrades i que requereix d’un estudi exhaustiu per proposar i implantar polítiques concretes en relació en aquest tipus de immigració. Animem des de l’Àgora de Treball Social de Lleida a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a incorporar en el proper informe l’estudi dels immigrants temporers.

Informe