Per Alba Pirla, coordinadora de l’Àrea d’inclusió social. Ajuntament de Lleida

A la nostra web ens agrada difondre projectes propis dels membres de l’Àgora i d’aquells que companys d’arreu del territori esteu realitzant de forma innovadora i creativa, replicables i gratificants per a tots, professionals i persones  beneficiaries dels mateixos. Així,“Repostalejant la Seu Vella” el presentem com un projecte diferent, que treballa des de l’art com a via d’inclusió social i que hem realitzat amb persones sense llar i alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol per ampliar la visibilitat i els usos del Turó i dotar-lo de noves interpretacions., a l’hora que ens ha permès aproximar el monument identitari dels lleidatans a persones que no el coneixien o bé que l’han utilitzat amb usos diferents als habituals, com ara pernoctar o viure-hi.

El projecte va sorgir amb la idea de treballar el patrimoni de la ciutat com a símbol identitari, prenent la Seu Vella com a símbol, i treballant aquest concepte des de la vessant pròpia, de grup, de la cultura i del territori. Així es promou l’arrelament i la identificació de les persones sense llar amb la ciutat a través del nostre (i seu) patrimoni cultural i històric. A més, el plantejament permet gaudir-lo, des de les emocions estètiques, valorant l’antiguitat, l’interès comú, etc.

La Seu Vella de Lleida vista des d’una altre punt de vista és el que ha pretès mostrar el projecte “Repostalejant la Seu Vella”, que ofereix una visió coral del Turó de la Seu Vella a través d’imatges no habituals del seu entorn i que ha buscat posar al servei de les persones sense llar la possibilitat de rebre el potencial de l’art per identificar-s’hi i millorar la vinculació amb la ciutat.

El resultat es pot veure en format de postal , de manera gratuïta en un expositor situat al claustre de la Seu Vella.i en l’exposició que hi ha instal·lada a La Saleta de la Panera. (Equipament Panera,7)

El projecte en el qual s’emmarca aquesta iniciativa, Empodera’t, cerca  les millors estratègies perquè aquestes persones s’empoderin i es tornin a il·lusionar. És important que les persones sense llar recuperin hàbits i habilitats i que recuperin les relacions socials i amb el seu entorn. Per això, s’ha considerat que la Seu Vella era un espai emblemàtic que podria aconseguir una identificació i vinculació amb la ciutat.

Accions com la nostra  s’integren i enriqueixen el projecte de la candidatura del Turó de la Seu Vella per ser Patrimoni Mundial de la Unesco.

Durant 6 mesos, el projecte ha desenvolupat els conceptes d’identitat i del gaudi perquè cada participant trobés el seu espai, el seu racó, que després ha compartit amb la resta de companys. S’han fet visites guiades al monument i tallers per elaborar la proposta gràfica, on ha intervingut l’EMA, fent un treball conjunt amb els alumnes, fent parelles per fer les fotografies que han format part de la selecció final i que s’han fet en format postal.

A banda de les postals gratuïtes que s’han imprès, s’ha fet l’exposició “Repostalejant la Seu Vella” que es pot visitar fins al 31 d’agost a la Saleta de la Panera. Aquesta és la tercera mostra que acull l’equipament Social “Panera 7” dins el seu espai expositiu La Saleta, després de les experiències d’Accionsmigrants.org i Makea tu vida. La Saleta de la Panera és una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.

“REPOSTALEANDO LA SEU VELLA DE LLEIDA”, PROYECTOS INNOVADORES QUE DEJAN HUELLA

En nuestra web nos gusta difundir proyectos propios de los miembros del Ágora y de aquellos que compañeros de todo el territorio están realizando de forma innovadora y creativa, replicables y gratificantes para todos, profesionales y personas beneficiarias de los mismos. Así, “Repostalejando la Seu Vella” lo presentamos como un proyecto diferente, que trabaja desde el arte como vía de inclusión social y que hemos realizado con personas sin hogar y alumnos de la Escuela de Arte Municipal Leandre Cristòfol, para ampliar la visibilidad y los usos del Turó y dotarlo de nuevas interpretaciones., a la vez que que nos ha permitido aproximar el monumento identitario de los leridanos a personas que no lo conocían o bien que lo han utilizado con usos diferentes a los habituales, como pernoctar o vivir.

El proyecto surgió con la idea de trabajar el patrimonio de la ciudad como símbolo identitario, tomando la Seu Vella como símbolo, y trabajando este concepto desde la vertiente propia, de grupo, de la cultura y del territorio. Así se promueve el arraigo y la identificación de las personas sin hogar con la ciudad a través de nuestro (y su) patrimonio cultural e histórico. Además, el planteamiento permite disfrutarlo, desde las emociones estéticas, valorando la antigüedad, el interés común, etc.

La Seu Vella de Lleida vista desde otro punto de vista es el que ha pretendido mostrar el proyecto “Repostalejant la Seu Vella”, que ofrece una visión coral del Turó de la Seu Vella a través de imágenes no habituales de su entorno y que ha buscado poner al servicio de las personas sin hogar la posibilidad de recibir el potencial del arte para identificarse con él y mejorar la vinculación con la ciudad.

El resultado se puede ver en formato de postal, de manera gratuita en un expositor situado en el claustro de la Sede Vella.i en la exposición que hay instalada en La Saleta de la Panera. (Equipamiento Panera, 7)

El proyecto en el que se enmarca esta iniciativa, Empodera’t, busca las mejores estrategias para que estas personas se apoderen y se vuelvan a ilusionar. Es importante que las personas sin hogar recuperen hábitos y habilidades y que recuperen las relaciones sociales y con su entorno. Por ello, se ha considerado que la Seu Vella era un espacio emblemático que podría conseguir una identificación y vinculación con la ciudad.

Acciones como la nuestra se integran y enriquecen el proyecto de la candidatura del Turó de la Seu Vella para Patrimoni Mundial de la Unesco.

Durante 6 meses, el proyecto ha desarrollado los conceptos de identidad y del disfrute para que cada participante encontrara su espacio, su rincón, que luego ha compartido con el resto de compañeros. Se han realizado visitas guiadas al monumento y talleres para elaborar la propuesta gráfica, donde ha intervenido la EMA, haciendo un trabajo conjunto con los alumnos, trabajando por parejas para hacer las fotografías que han formado parte de la selección final y que se han hecho en formato postal.

Aparte de las postales gratuitas que se han editado, se ha hecho la exposición “Repostalejant la Seu Vella” que se puede visitar hasta el 31 de agosto en la Saleta de la Panera. Esta es la tercera muestra que acoge el equipamiento Social “Panera 7” dentro de su espacio expositivo La Saleta, tras las experiencias de Accionsmigrants.org y Makea tu vida. La Saleta de la Panera es una nueva forma de entender las necesidades de las personas y la interacción entre el ámbito social, el cultural y el artístico. Es un comedor social que además se abre al barrio y a la Ciudad y rompe con la visión clásica y a menudo estigmatitzada de este recurso.