Reconegut com a formació d’interès en serveis socials pel
Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Període de preinscripció obert fins al 6 de juliol de 2017.

Per més informació cliqueu aquí.

http://mastergestioavaluacio@udl.cat