L’Àgora de Treball social us informa d’aquesta iniciativa molt interessant que organitzen els col.legis professionals de Treball social, Educació social, Psicologia, l’Ajuntament de Lleida i La Universitat de Lleida.

https://tramits.paeria.cat/ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=50&IdTramit=777