Contractació Pública. Propera obertura de 5 pisos assistits a Lleida per a joves en dificultat social depenent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Contractació Pública. Propera obertura de 5 pisos assistits a Lleida per a joves en dificultat social depenent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

  Es multipliquen els recursos residencials per als joves extutelats a la província de Lleida amb l’obertura de 5 pisos assistits. Especifiquem les tipologies dels habitatges amb l’enllaç de la publicació i el termini de presentació de les ofertes. No cal dir que...

PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR

La modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència estableix el requisit, pel que fa a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat...